Arrangementer

Vi har afholdt 7 workshop i løbet af efteråret 2022 og foråret 2023 med det formål at udvikle retningslinjer for den bæredygtige bydel. Vi inviterede kompetente oplægsholdere og deltagere, der i fællesskab debatterede og afklarede barrierer og muligheder. De 7 workshops var åbne for alle interesserede og er financieret med fondsmidler fra :

Gaia Trust med 20.000 kr.

Miljø- og energifonden med 35.000 kr.

Veluxfonden, aktive ældre med 20.000 kr.

Merkurfonden med 25.000 kr. og

Borgernes grønne omstillings-
pulje med op til 25.000 kr.

Ialt 125.000 kr.

Workshops afholdt i forbindelse med projektet

Workshop 1 Byggeri d. 8.10.22 se program her.

Workshop 2 Disponering af arealet 29.10.22 Se program her.

Workshop 3 Energi og vand d. 29.01.23 Se program her.

Workshop 4 Jura og økonomi d. 15.03.23 Se program her.

Workshop 5 Bæredygtig mobilitet d. 23.03.23 Se program her.

Workshop 6 Socialøkonomiske virksomheder d. 24.04.23 Se program her.

Workshop 7 Boformer d. 23.05.23 Se program her.

Rapport lavet på baggrund af de syv workshops. Se rapporten her.