Arrangementer

Vi er i gang med at afholde 7 workshop i løbet af efteråret 2022 og foråret 2023 med det formål at udvikle retningslinjer for den bæredygtige bydel. Derfor inviterer vi kompetente oplægsholdere og deltagere, der i fællesskab debatterer og afklarer barrierer og muligheder. De 7 workshops er åbne for alle interesserede og er financieret med fondsmidler fra :

Gaia Trust med 20.000 kr.

Miljø- og energifonden med 35.000 kr.

Veluxfonden, aktive ældre med 20.000 kr.

Merkurfonden med 25.000 kr. og

Borgernes grønne omstillings-
pulje med op til 25.000 kr.

Ialt 125.000 kr.

Workshop 1 Byggeri

Workshop 2 Disponering af arealet

Workshop 3 Energi og vand