Konsulentgruppen

Henrik Stjernholm
Rolle i projektet og CV

Rådgiver omkring processen, især omkring samarbejdet med Vejle Kommune, love og regler, planlovgivning og muligheder. Bidrager desuden med oplæg især i forbindelse med disponering af arealet. Kontakt også til studerende på arkitektskolen i Aarhus. Giver adgang til et stort netværk indenfor arkitektur og planlægning.

 • Arkitekt i Vejle Kommune fra ca. 1977-2015
 • Initiativtager til landets første arkitekturpolitik for en kommune. Blev vedtaget 1997
 • Stadsarkitekt i Vejle Kommune fra 2013-2015
 • Med-initiativtager til den første borgerstartede store andelsboligforeningen Lille Grundet, der blev bygget i 1987. Se mere på https://stjernholmarkitektur.dk/
 • Indehaver af arkitektfirmaet StjernholmArkitektur

Flemming Christensen
Rolle i projektet og CV

Rådgiver omkring processen med særligt fokus på økonomi, investorer og samarbejdet med det politiske system. Bidrager desuden med netværk i forhold til investorer, boligprojekter m.v.

 • Indsat som nyuddannet præst i Hornstrup kirke nær Vejle i 1977
 • Medlem af Vejle Byråd for SF Vejle i 1982
 • Borgmester i Vejle 1993 til 2006
 • Direktør for Kolonien Filadelfia fra 2006-2011
 • Har haft mange tillidsposter bl.a. på produktionsskolen Sandagergård og i Havneudvalget i Vejle
 • Har været medejer af familievirksomheder gennem mange år
 • Sidder aktuelt i 10 bestyrelser, der er en blanding af NGO’er og erhvervsbestyrelser

Morten Mejsen Westergaard
Rolle i projektet og CV

Rådgiver omkring energieffektivt og bæredygtigt byggeri og samarbejdet med offentlige myndigheder, boligselskaber m.v.

 • Klimachef i Middelfart kommune
 • Uddannet landinspektør via den samfundsvidenskabelige vej
 • Efteruddannet til master i læreprocesser med speciale i organisatorisk læring og forandring
 • Vandt kommunalteknisk chefforenings innovationspris i 2011. Den pris blev tildelt bl.a. for indsatser inden for energieffektivisering af byggeri på en innovativ måde
 • Superinteresseret i InnoBYG

Jacob Worm
Rolle i projektet og CV

Rådgiver omkring bæredygtige løsninger inden for el, vand, varme, tekniske anlæg i det hele taget og infrastruktur.

 • Maskiningeniør i Planenergi. Planenergi er i dag blandt de førende totalrådgivere inden for vedvarende energiforsyning og rationel energiudnyttelse

Faglige kompetencer: Fjernvarme, kraftvarme, vindmølleetablering, energibesparelser, planlægning (energi og affald), intelligente energisystemer og projektledelse.