CV Niels Reiter

  • Medlem og aktiv i Organisationen til Oplysning om Atomkraft, OOA, siden oprettelse omkring 1973.
  • Medlem og aktiv i Organisationen Vedvarende Energi siden starten omkring 1975.
  • Medstifter af den bæredygtige lille andelsforening Baungaard i 1985, en boligforening med fokus på at udvikle en bæredygtig hverdag og livsstil for de ca. 15 beboere i foreningen.
  • Medstifter af andelsvirksomheden Solibo i 1986.
  • Uddannet rørsmed og efterfølgende VVS-mester i 1987.
  • Medlem og en periode formand for Landsforeningen Økologisk byggeri siden 1997.
  • Stifter af efterfølgende enkeltmandsejet virksomhed: Vejle VVS – og Økobyg i 1997.