CV Britta Edelberg

  • Medlem og aktiv i Organisationen til Oplysning om Atomkraft, OOA siden oprettelse omkring 1973.
  • Medlem og aktiv i Organisationen Vedvarende Energi siden starten omkring 1975.
  • Medstifter af den bæredygtige lille andelsforening Baungaard i 1985, en boligforening med fokus på at udvikle en bæredygtig hverdag og livsstil for de ca. 15 beboere i foreningen.
  • Medstifter af andelsvirksomheden Solibo i 1986.
  • Uddannet tømrer og sidenhen bygningskonstruktør i 1995.
  • Medlem af Landsforeningen Økologisk Byggeri og organisator af diverse konferencer og udstillinger.
  • Medarbejder i Vejle VVS og Økobyg frem til 2004.
  • Medstifter af Grønt Forum og siden leder af denne kommunalt støttede NGO fra 2004 – 2016. Herefter ansat i samme, nu under Teknik og Miljø, Vejle kommune fra 2016 – 2019.
  • Initiativtager til projektet Bæredygtig Bydel i 2022.